ไม่ 'ล็อกดาวน์' เปิดเงื่อนไข 'เดินทางข้ามจังหวัด' ต้องทำอย่างไร?

2. เปิดเงื่อนไข "เดินทางข้ามจังหวัด" 4 จังหวัดภาคใต้

ในรายละเอียดตามประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 25 ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง เอาไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

เส้นทางเข้าออกจังหวัดชายแดนใต้ : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ให้ตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวด คนเดินทางเข้าออกต้องแสดงเอกสาร คือ 1)บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ  2)เอกสารรับรองความจำเป็น ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

3. เปิดเงื่อนไข "เดินทางข้ามจังหวัด" กทม.-ปริมณฑล

กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เช่นกัน

เส้นทางเข้าออก กทม.และปริมณฑล : กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

ให้ตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้าย "แรงงาน" เพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาต (มีเอกสารรับรอง) ให้เดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและปลายทาง 

ส่วนประชาชนที่ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชน และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนเกินสมควรแก่เหตุ

ดังนั้น สำหรับประชาชนทั่วไป วิธีการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ให้พกบัตรประชาชนไปด้วย ไว้แสดงตัวตนขณะผ่านด่านตรวจคัดกรอง และล่าสุด.. มีรายงานว่าให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้กรอกข้อมูลคัดกรองผ่านแอพฯ "BKK COVID-19" ด้วย มีขั้นตอนดังนี้

1. สแกน QR CODE

2. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ

3. กรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทาง ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง

อ่านเพิ่ม : 'เดินทางข้ามจังหวัด' ออกจากกรุงเทพฯ มีขั้นตอนอย่างไร

162494387886

4. เปิดเงื่อนไข "เดินทางข้ามจังหวัด" จังหวัดอื่นๆ 

ส่วนเส้นทางเข้าออกจังหวัดอื่นๆ : ให้มีการตั้งด่านตรวจ และดำเนินการอย่าง เข้มงวด กรณีพบผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) โดยให้แต่ละจังหวัดปลายทางออกข้อกำหนดและประกาศใช้ 

อัพเดทล่าสุด..  มีการประกาศข้อกำหนดการเดินทางข้ามจังหวัดของ "จ.เชียงใหม่" ออกมาแล้ว ระบุว่า ผู้ว่าฯ ​เชียงใหม่​ สั่งการตั้งด่านคัดกรอง​ผู้เข้าสู่จังหวัด​เชียงใหม่สกัดระบาดในพื้นที่ ​พร้อมมีการยกระดับด่านคัดกรอง ย้ำว่า ผู้ที่จะเดินทางมาจาก 10 จังหวัด​พื้นที่​สีแดงเข้ม จะต้องลงทะเบียน​​ “cm chana” ทุกกรณี​ รวมถึงกักตัวอยู่ในที่พัก 14 วัน ตามประกาศ​มาตรการ​ของคณะกรรมการ​โรคติดต่อ​จังหวัด​เชียงใหม่

อ่านเพิ่ม :  'เชียงใหม่' อัพเดท 10 จังหวัด 'สีแดงเข้ม' เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องทำตามนี้