การทางพิเศษฯ เผย 6 เอกชนรุมจีบ ชิงพื้นที่เชิงพาณิชย์เพลินจิต 4.5 ไร่

การทางพิเศษฯ เผย 6 เอกชนรุมจีบ ชิงพื้นที่เชิงพาณิชย์เพลินจิต 4.5 ไร่

การทางพิเศษฯ เตรียมประมูลต้นปีหน้า พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ใต้ทางด่วนเพลินจิต 4.5 ไร่ เผยปัจจุบันเอกชน 6 รายส่งสัญญาณพร้อมร่วมลงทุน

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานหาโอกาสในการต่อยอดพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ และลดภาระงบประมาณของรัฐบาล ผ่านการนำเอาพื้นที่เชิงพาณิชย์มาเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งในส่วนของ กทพ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ใต้ทางพิเศษต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาสร้างรายได้

โดยขณะนี้มีพื้นที่ที่สามารถนำมาพัฒนาทันที คือ พื้นที่บริเวณใต้ทางพิเศษเพลินจิต ประมาณ 4.5 ไร่ ปัจจุบัน กทพ.ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีแนวคิดจะพัฒนาในรูปแบบโครงการผสมผสาน (มิกซ์ยูส) ระหว่างร้านค้า ร้านอาหาร ลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียว เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการฟรี เนื่องจากทางพิเศษเพลินจิตเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงอยู่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท โดยรอบมีห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส

 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.พิจารณาอนุมัติ เบื้องต้นคาดว่าจะนำเสนอได้ช่วงต้นปี 2565 หากผ่านการเห็นชอบก็จะดำเนินการเปิดประมูลต่อไป

ทั้งนี้ รูปแบบการประมูลจัดสรรพื้นที่นั้นจะเป็นการการเปิดให้เอกชนที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและผลตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับ ซึ่งเอกชนรายใดให้ผลตอบแทนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ โดยเบื้องต้นจะเป็นการให้เช่าที่ดินนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาสัมปทาน 3 ปี 

“ตอนนี้การทางฯ เรายังไม่ได้มีการเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอเป็นทางการ แต่ปรากฏว่ามีเอกชน 6 ราย ได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา มาให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว เชื่อว่าหากมีการเปิดให้ยื่นข้อเสนอเป็นทางการช่วงต้นปีหน้า จะมีเอกชนสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่ทำเลทอง และการที่มีผู้เสนอหลายรายจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาด้วย” สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว กทพ.จะต้องมีการหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมด้วย เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนติดกับบริเวณรางรถไฟ จึงต้องวางแผนในการพัฒนาที่ดินร่วมกัน โดยพื้นที่ทางพิเศษเพลินจิต ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นสนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ และลานจอดรถ เพื่อให้บริการประชาชน