พาณิชย์ดันส่งออกใช้ FTA บุกจีน เพื่อสร้างแต้มต่อการค้า

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูปไปตลาดคู่ค้า FTA ของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ ได้ย้ำให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูปไปตลาดคู่ค้า FTA ของไทย โดยเฉพาะตลาดจีน เพื่อสร้างแต้มต่อการค้า