ออมสินดีเดย์ ’ปล่อยกู้’ ช่วย ’รายย่อย’

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ ธนาคารได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงิน ซึ่งกำหนดวงเงินกู้ตามประเภทตั้งแต่ 5 หมื่นบาทถึง 3 แสนบาท