ธ.ก.ส. ตั้งเป้าสร้างอาชีพเกษตรกร 6 หมื่นราย

โครงการ 1 สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด 19 โดยให้ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 1,200 สาขา ค้นหาเกษตรกร ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อโควิด 19 แรงงานคืนถิ่น

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมเกียรติ กิมาวหา ระบุ โครงการ 1 สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด 19 โดยให้ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 1,200 สาขา ค้นหาเกษตรกร ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อโควิด 19 แรงงานคืนถิ่น บัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมส่งเสริมอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพต่อ 1 สาขา เป้าหมาย 1 หมื่นรายในปี 2564 และ 5 หมื่นรายปี 2565